تحقیق و توسعه

پیمانکار

ساخت و تولید

به شرکت ایده اندیش خوش آمدید

  رسالت سایت،  اطلاع رسانی در حوزه صنعت ساختمان و اعتلاء فرهنگ ساخت و ساز  و معرفی تکنولوژی های نوین ،  با هدف ارتباط سریع و موثر بین مهندسین ، دست اندرکاران ساخت و ساز ، تولید کنندگان ، واردکنندگان ، فروشندگان مصالح و مجریان ساختمان می باشد. امیدوار است با نظرات و پیشنهادات و مشارکت کاربران محترم، توأم با تلاش بی وقفه کارشناسان سایت به این حرکت نوین در صنعت ساخت ، جنبش مضاعفی داده شود.

  رسالت سایت،  اطلاع رسانی در حوزه صنعت ساختمان و اعتلاء فرهنگ ساخت و ساز  و معرفی تکنولوژی های نوین ،  با هدف ارتباط سریع و موثر بین مهندسین ، دست اندرکاران ساخت و ساز ، تولید کنندگان ، واردکنندگان ، فروشندگان مصالح و مجریان ساختمان می باشد. امیدوار است با نظرات و پیشنهادات و مشارکت کاربران محترم، توأم با تلاش بی وقفه کارشناسان سایت به این حرکت نوین در صنعت ساخت ، جنبش مضاعفی داده شود.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از سرزمین محتوا (cms-land.ir)