حوزه مهندسین مشاور ( سنگ بنای ایده اندیش) :

 

 

 

 • خدمات تهیه مطالعات امکان سنجی در حوزه صنعت ساختمان.

 • خدمات تهیه مطالعات جامع معماری ، سازه ، تاسیسات و همچنین آنالیز اقتصادی و براورد مالی طرح های ساختمانی.

 • خدمات مهندسی خرید در زمینه اجرای ابنیه و تاسیسات و همچنین طراحی داخلی و خرید تجهیزات و مبلمان.

 • خدمات مهندسی ارزش در حوزه صنعت ساختمان.

 • خدمات تهیه طرح های فاز یک (طراحی) ساختمان های صنعتی ، غیر صنعتی ( درمانی ، آموزشی ، تفریحی ، خدماتی ، ورزشی ، مسکونی و مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری).

 • خدمات تهیه طرح های داخلی ابینه اداری ، تجاری ، مسکونی و بهبود فضای صنعتی .

 • خدمات تهیه مدل سازی رایانه ای و تهیه مدل ( ماکت ) .

 • خدمات تهیه طرح نمای ساختمان و طراحی الگو های تکرار شونده برای برند های معتبر.

 • خدمات تهیه طرح های اجرایی ( فاز دو ) به همراه دتیلینگ و برآورد مصالح و مالی پروژه.

 • خدمات تهیه طرح های محوطه به همراه مهندسی سیویل سایت.

 • خدمات کنترل پروژه و  مدیریت پروژه در فاز های طراحی و ساخت  و همچنین نظارت بر روند انجام پروژه.

 • خدمات تهیه طرح های مجموعه های بزرگ شهری ( شهرک ها)

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از سرزمین محتوا (cms-land.ir)