حوزه پیمانکار ( ابنیه ایده اندیش) :

 

  • خدمات تهیه مصالح و اجرای محوطه ها ، پارک ها و سایت های صنعتی و تفریحی.

  • خدمات تهیه مصالح و اجرای طرح ها داخلی در زمینه های معماری داخلی ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، شبکه و سانترال.

  • خدمات مهندسی تخریب.

  • خدمات تهیه مصالح و اجرای ابنیه صنعتی و غیر صنعتی.

  • خدمات تهیه مصالح ، تجهیزات و اجرای کلیه سیستم های تاسیساتی ( مکانیکی ، الکتریکی) .

  • خدمات تهیه مصالح وباز سازی و اجرای نمای ساختمان با مصالح روز صنعت ساختمان.

  • خرید تجهیزات و مبلمان.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از سرزمین محتوا (cms-land.ir)